Gru 12

Choroba guzowatej skóry bydła Dermatosis nodulare bovis Lumpy Skin Disease

 

LSD szkolenie dla IW

Gru 12

WYTYCZNE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

 Występowanie ASF wśród dzików może stanowić zagrożenie dla trzody chlewnej.

 Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, z tego powodu powinny być one usuwane ze środowiska.

 

Załącznik

 

Gru 04

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2017r. Nr 28/2017r.

 

2017-12-04-07-44-26-01

Lis 27

Oferta na usługę sprzątania pomieszczeń

 

2017-11-27-08-57-36-01

Lis 27

Umowa medycyny pracy

 

2017-11-27-08-55-31-01

Lis 24

Likwidacja zbędnego sprzętu

2017-11-24-12-54-55-01

2017-11-24-12-54-11-01

Lis 16

zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 

ulotka HPAI listopad 2017

Lis 16

zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń( ASF)

 

 

ulotka ASF listopad 2017

Lis 16

Informacja dla rolników

 

Informacja pobrana ze strony:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Spis-Zwierzat-2017/idn:652

 

Lis 07

Wyznaczenia 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o przystąpieniu do wyznaczenia, na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej – lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz innych osób  do wykonywania czynności określonych w tych przepisach w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgłoszeń należy dokonywać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150 w terminie do 1 grudnia 2017 r. Wzory wniosków o wyznaczenie oraz oświadczeń o spełnianiu wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania określonych czynności są dostępne w zakładce Wyznaczenia 2018 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie. Wyznaczenie lekarza weterynarii świadczącego usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt wymaga zgody kierownika tego zakładu.

Wyznaczeniami mogą być objęte wyłącznie osoby, które:

1)      nie są pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej,

2)      spełniają wymagania kwalifikacyjne, określone szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.04.2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2004.89.860 z późniejszymi zmianami),

3)      są objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułów, które nie generują obowiązku  opłacania składek pobieranych przez ZUS ze środków Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

W odniesieniu do osób objętych wyznaczeniami zostaną wydane decyzje administracyjne, po uprawomocnieniu których możliwe będzie zawarcie umów w sprawie wykonywania czynności  w granicach decyzji o wyznaczeniu.

 

2017.11.03 oświadczenie lekarza – próbki

2017.11.03 oświadczenie lekarza – włośnie

2017.11.03 oświadczenie lekarza – szczepienia i inne

2017.11.03 oświadczenie lekarza – ubój i inne

2017.11.03 wzór 2018 lekarz wniosek uniwersalny

Starsze posty «