Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: radca prawny

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Juliusz Fijałkowski Poznań

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie ogłasza nabór kandydatów

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 20223r.

2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości

2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy

2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Informacja w sprawie importu zbóż z Ukrainy

ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Bilans jednostkowy 2022r.

Informacja dodatkowa 2022r.

Rachunek zysków i strat 2022r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.

 

Ogłoszenie w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych

Ogłoszenie o wyznaczenia na 2023 r

2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości

2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy

2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Nabór na stanowisko: Radca Prawny

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE z dnia 27 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu leszczyńskiego.

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor

Nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Patrycja Gałka Leszno

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Skip to content