Maj 09

Nabór na stanowisko księgowego

Specyfikacja naboru

Maj 09

Nabór na stanowisko Główny księgowy

Specyfikacja naboru

Maj 09

Wyniki naboru na Inspektora Weterynaryjnego

Wyniki naboru

Kwi 20

AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA

16 maja 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się konferencja „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy na temat problemów zdrowotnych jakie mogą wystąpić przy hodowli bydła. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lekarzy weterynarii, rolników, hodowców i producentów bydła oraz producentów mleka o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Konferencja odbędzie się w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

 

Plakat

Kwi 16

Nabór na Inspektora Weterynaryjnego

 

Załącznik

Mar 15

Dokumentacja Głównego Lekarza Weterynarii – ASF

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie

Ulotka informacyjna na temat zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa

Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

Zał. nr 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zał. nr 5 Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

Zał. nr 8. Ulotka – bioasekuracja

Mar 12

afrykański pomór świń

Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF

 

ASF Bioasekuracja 30.06.2017 SHORT

 

 

Lut 20

Zasady bioasekuracji w całym kraju

Zasady bioasekuracji w całym kraju

 

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 13 lutego 2018 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360).

Wprowadzona nowelizacja rozporządzenia była konieczna ze względu na zagrożenie dalszego szerzenia się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpienie choroby na danym terenie powoduje restrykcje i wiąże się z koniecznością likwidacji zakażonych stad, co z kolei pociąga za sobą skutki ekonomiczne i społeczne. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF. Wprowadzane przepisy mają za zadanie podnieść poziom zabezpieczenia gospodarstw, a tym samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby.

Rozporządzenie wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju m.in. następujące obowiązki, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni:

 • prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,
 • zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Spełnienie wprowadzanych wymagań dla gospodarstw pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2018 r.

źródło: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zasady-bioasekuracji-w-calym-kraju

Dziennik Ustaw – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Sty 24

Apel Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców zwierząt gospodarskich

 

2018-01-24-13-35-59-01

Gru 12

Choroba guzowatej skóry bydła Dermatosis nodulare bovis Lumpy Skin Disease

 

LSD szkolenie dla IW

Starsze posty «