Sty 18

Rolniczy handel detaliczny – akty prawne

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia akty prawne regulujące kwestie rolniczego handlu detalicznego.

 

D.2016.1961 ustawa

D.2016.2159 rozporządzenie

D.2016.2192 rozporządzenie

D.2016.2161 rozporządzenie

Sty 14

Rolniczy handel detaliczny

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników ( Dz.U. poz. 1961), która wprowadziła definicję ,,rolniczego handlu detalicznego”.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia  wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez PLW

 

Wniosek RHD

Sty 13

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków

Zgłoszenie posiadania ptaków

Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu

Gru 28

Apel do hodowców ptaków – UWAGA HPAI

Apel do hodowców ptaków UWAGA HPAI !!

Gru 28

Obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r

Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniająca obowiązki posiadaczy świń po zmianie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Gru 21

Informacje związane z grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie prosi o przesyłanie wszelkich informacji związanych z grypą ptaków  na adres  e-mail: grypaptakow@wetleszno.pl

 

Gru 21

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu  <plik>

Gru 16

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne

Gru 02

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie <plik>

Lis 29

Wykaz urzędowych lek.wet. wyznaczonych na terenie powiatu leszczyńskiego i miasta Leszno do wystawiania świadectw zdrowia dla świń

 

Wykaz urzędowych lek.wet. wyznaczonych na terenie powiatu leszczyńskiego i miasta Leszno do wystawiania  świadectw zdrowia dla świń

Starsze posty «