Cze 12

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego

 

2018-06-12-12-36-09-01

Cze 11

Nabór na stanowisko inspektora

 

2018-06-11-08-26-35-01

Cze 11

Wyniki naboru na stanowisko księgowego

 

2018-06-11-08-43-00-01

Maj 09

Nabór na stanowisko księgowego

Specyfikacja naboru

Maj 09

Nabór na stanowisko Główny księgowy

Specyfikacja naboru

Maj 09

Wyniki naboru na Inspektora Weterynaryjnego

Wyniki naboru

Kwi 20

AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA

16 maja 2018 r. o godzinie 10:00 odbędzie się konferencja „AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”

Celem konferencji jest przybliżenie wiedzy na temat problemów zdrowotnych jakie mogą wystąpić przy hodowli bydła. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lekarzy weterynarii, rolników, hodowców i producentów bydła oraz producentów mleka o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Konferencja odbędzie się w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

 

Plakat

Kwi 16

Nabór na Inspektora Weterynaryjnego

 

Załącznik

Mar 15

Dokumentacja Głównego Lekarza Weterynarii – ASF

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie

Ulotka informacyjna na temat zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF

Apel do hodowców trzody chlewnej

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zał. nr 1. Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych

Zał. nr 2. Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa

Zał. nr 3. Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie

Zał. nr 4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dopuszczonych do obrotu na terenie Polski

Zał. nr 5 Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

Zał. nr 6. Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie

Zał. nr 7. Spis świń w gospodarstwie

Zał. nr 8. Ulotka – bioasekuracja

Mar 12

afrykański pomór świń

Bioasekuracja – najbardziej skuteczna ochrona świń przed ASF

 

ASF Bioasekuracja 30.06.2017 SHORT

 

 

Starsze posty «