Category: Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie ogłasza nabór kandydatów

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 20223r. 2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości 2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy 2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Informacja w sprawie importu zbóż z Ukrainy

ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Ogłoszenie w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych

Ogłoszenie o wyznaczenia na 2023 r 2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości 2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy 2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.  

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE z dnia 27 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu leszczyńskiego.

Uchylenie rozporządzenia Wojewody dotyczącego ogniska ASF w Witosławiu i Karminie.

Uchylenie Rozporządzenia Wojewody z dnia 28.07.2022

Rozporządzenie na temat wynagrodzeń LW

ROZPORZĄDZENIE OPŁATY ROZPORZĄDZENIE WYNAGRODZENIA LW 2022

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2022-07-11 uchylające rozporządzenie w sprawie ASF

Zapytanie ofertowe – Wydzielenie nowej łazienki

Zapytanie ofertowe – Wydzielenie nowej łazienki w systemie zaprojektuj i wybuduj w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Termin składania ofert: 15.08.2022r.

Wnioski o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń

„Wnioski o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń pochodzących z obszarów objętych ograniczeniami II i III należy składać w siedzibie Inspektoratu (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno) w godz. 7-15 w skrzynce podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku lub pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP. „

Skip to content