Category: ASF

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2021-10-19 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego, rawickiego i gostyńskiego.

STOP ASF- materiały EFSA

Plakat crops leaflet Infografika ASF Social Media

Terminy zgłaszania zdarzeń w stadach świń na terenie powiatu leszczyńskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że zgodnie z art. 12. ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt -> „W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie …

Kontynuuj czytanie

Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest …

Kontynuuj czytanie

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach bioasekuracji, dotyczących ziarna i słomy.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina: zasady bioasekuracji gospodarstw to także dbanie o to, żeby poddawać kwarantannie zarówno ziarno, jak i słomę pozyskane podczas żniw. Słoma, podobnie jak ziarno, wprost z pola nie może trafiać bezpośrednio do chlewni. Wystarczy, że dzień wcześniej przez pole, z którego zebrano ziarno, albo słomę, przeszły zarażone afrykańskim pomorem świń dziki i …

Kontynuuj czytanie

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA? Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży …

Kontynuuj czytanie

uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o wydaniu rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego: ROZPORZĄDZENIE NR 24/20 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 lipca 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.    

Obowiązki posiadaczy świń

Obowiązki posiadaczy świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń. Ponadto na podstawie obowiązującego w 2020 roku ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ – na obszarze zagrożenia ( kolor …

Kontynuuj czytanie

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia poradnik: ,, WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ” – stan prawny na dzień 25.06.2020

Skip to content