9 maja 2019 archive

Sprawozdania finansowe 2018r.

BILANS 2018 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018 INFORMACJA DODATKOWA 2018 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2018

Ogłoszenie 09-05-2019r.

OGŁOSZENIE                    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie ogłasza   nabór na podstawie art.16 ust.1 i 1a o Inspekcji Weterynaryjnej – lekarzy weterynarii do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach wyznaczenia: pobierania próbek do badań w ramach monitoringu chorób zakaźnych oraz badań rozpoznawczych w kierunku gruźlicy, wykonywanie czynności kontroli i monitorowania w siedzibach stad(kontrola bioasekuracji), nadzoru …

Kontynuuj czytanie