Styczeń 2020 archive

Obszary ASF na dzień 28.01.2020r.

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie), obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), obszar ochronny (kolor żółty na mapie). Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/46 z dnia 20 stycznia 2020r. …

Kontynuuj czytanie

Grypa ptaków H5N8

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym …

Kontynuuj czytanie

Nabór na stanowisko: referent do spraw administracyjno-kancelaryjnych

Treść naboru do pobrania i przeczytania <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Treść naboru do pobrania <tutaj>

Grypa ptaków – HPAI

W związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu leszczyńskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązkach posiadaczy drobiu oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich: Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy …

Kontynuuj czytanie