Kwiecień 2020 archive

Wytyczne w sprawie przemieszczania świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie  przedstawia ,,Wytyczne w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez terytoria kraju znajdujące się na obszarach wolnym, ochronnym lub objętym ograniczeniami”. Wytyczne powstały w związku z koniecznością łagodzenia negatywnych skutków obowiązywania coraz większej liczby „wyspowych” …

Kontynuuj czytanie

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia kampanię informacyjną ,,Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI’’, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Materiały informacyjno-promocyjne dostępne są na stronach: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ oraz https://www.gov.pl/web/produktpolski

w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z tą decyzją następujące obszary na terenie …

Kontynuuj czytanie

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia wymagania i zalecenia związane z zagrożeniem korona wirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów. Zalecenia dostępne pod linkiem https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/.

Przemieszczenia świń z obszarów ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 kwietnia 2020r. w związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na niezrozumienie przepisów dotyczących przemieszczeń świń z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-zwiazku-z-doniesieniami-medialnymi-wskazujacymi-na-niezrozumienie-przepisow-dotyczacych-przemieszczen-swin-z-obszarow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-ASF/idn:1295

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku …

Kontynuuj czytanie

Producenci prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej

Szanowni Państwo, Producenci prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwraca się  z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, w celu promocji prowadzonej przez Państwa działalności. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym …

Kontynuuj czytanie

Zakończenie naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończony wyborem kandydatki: Aneta Siama. Szczegóły do pobrania <tutaj>

Sprawozdania finansowe 2019r.

BIlans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja dodatkowa 2019 Zestawienie zmian w funduszu 2019