Wrzesień 2020 archive

obszar zagrożony – wścieklizna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o opublikowaniu rozporządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym: Rozporządzenie nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożonego, nakazów i zakazów na tym terenie oraz jego oznakowania.   http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2020/7123/ rozporządzenie 2.2020 z 17.09.2020  

ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach obowiązujących przy uboju świń na użytek własny oraz obowiązku poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.   ubój świń na użytek własny

OBOWIĄZKI POSIADACZY PSÓW:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie, w związku z wyznaczeniem ogniska wścieklizny ( wystąpienie wścieklizny u nietoperza) na terenie powiatu leszczyńskiego przypomina: Zgodnie z USTAWĄ z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: Art. 56. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na …

Kontynuuj czytanie

Pomoc finansowa dla producentów świń

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta trzody chlewnej. Formularz wniosku dostępny jest …

Kontynuuj czytanie

Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych

Udostępnienie informacji publicznej w przypadku wniosku niespełniającego wymogów ustawowych Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej otwiera zminimalizowane co do wymogów postępowanie, w którym adresat wniosku dokonuje oceny m. in. czy żądana informacja ma charakter publiczny i czy podlega udostępnieniu. Stosownie do wyników tej oceny udziela tej informacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni …

Kontynuuj czytanie

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach bioasekuracji, dotyczących ziarna i słomy.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina: zasady bioasekuracji gospodarstw to także dbanie o to, żeby poddawać kwarantannie zarówno ziarno, jak i słomę pozyskane podczas żniw. Słoma, podobnie jak ziarno, wprost z pola nie może trafiać bezpośrednio do chlewni. Wystarczy, że dzień wcześniej przez pole, z którego zebrano ziarno, albo słomę, przeszły zarażone afrykańskim pomorem świń dziki i …

Kontynuuj czytanie

Bioasekuracja – o czym należy pamiętać

Przypomnienie w temacie – wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie przypomina o konieczności zgłaszania przypadków pogryzienia człowieka przez zwierzęta domowe lub dzikie oraz zgłaszania wszelkich  podejrzeń wścieklizny. W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku uznania podejrzenia za zasadne powiatowy lekarz weterynarii …

Kontynuuj czytanie

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA? Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży …

Kontynuuj czytanie