Listopad 2020 archive

nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt   Treść naboru to przeczytania <tutaj>

Oferta na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych PIW Leszno

Oferta na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych PIW Leszno Formularz ofertowy zał. 1 oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu zał. 2 oświadczenie o jakości paliwa RODO oświadczenie o zapoznaniu od Wykonawców

Zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina zasady ochrony drobiu przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków:   Zasady ochrony drobiu przed chorobą HPAI | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu (wiw.poznan.pl)   Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021 | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

Oferta na sprzątanie pomieszczeń inspektoratu 2021r.

Treść zapytania ofertowego znajduję sie do poprania w załączniku Rodo Oświadczenie do ofert wykonawcy

Zapytanie ofertowe – medycyna pracy

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Umowa  obejmie minimalny zakres opieki zdrowotnej, a więc świadczenia zdrowotne , do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie kodeksu pracy, powołanej ustawy i przepisów wykonawczych …

Kontynuuj czytanie

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx.

Ogłoszenie naboru dla lekarzy wyznaczonych na rok 2021

Ogłoszenie o wyznaczenia na rok 2021   Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych oświadczenie zleceniobiorcy załącznik nr 2