Likwidacja majątku

OGŁOSZENIE

                                              INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

                             POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W LESZNIE

                            O ZBĘDNYM  SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO.

 

  Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) .

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie informuje ,że posiada zbędny składnik majątku ruchomego tj :

– Samochód ciężarowy marki ŻUK , typ A 11B, rok produkcji 1991 , numer podwozia SUL11111BM0552075 , pojemność silnika 2120 cm3, przebieg  kilometrów 27984.

Wyżej wymieniony składnik majątku ruchomego jest całkowicie wyeksploatowany , przestarzały technicznie .

Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) jednostka może nieodpłatnie przekazać składniki majątku ruchomego podmiotom wyszczególnionym w § 38 ust.1.2 na ich pisemny wniosek. Wnioski należy składać do dnia 7 października 2013 r. do godziny 15.00  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150 , 64-100 Leszno lub przesłać pocztą na w/w adres z dopiskiem                                                                                                       „ oferta nieodpłatnego przejęcia majątku ruchomego „.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 520 39 63.

Skip to content