«

»

Lip 12

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ZARZĄDCAMI DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH, CELEM PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ASF

W związku z aktualną sytuacją eipzootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawianiem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne nawiązanie ścisłej współpracy z zarządcami wszystkich dróg publicznych na terytorium powiatu. Główną przesłanką przemawiającą za koniecznością nawiązania powyższej współpracy jest zbliżający się sezon wakacyjny, związany ze zwiększonym ruchem turystycznym, w tym międzynarodowym oraz trwającym okresem wzmożonych prac sezonowych. Jednocześnie podkreślić należy, że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF.

 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o współpracę oraz podjęcie następujących działań:

  • Zaopatrzenie wszystkich przydrożnych parkingów, stacji benzynowych, miejsc obsługi podróżnych (MOP) oraz wszelkich pozostałych miejsc postojowych w pojemniki/kontenery przeznaczone na odpady żywnościowe oraz regularne ich opróżnianie
  • Zamieszczenie we wskazanych powyżej miejscach materiałów informujących o roli żywności w rozprzestrzenianiu się ASF (w załączeniu przykładowa ulotka). Jednocześnie, w tym przypadku zasadne wydaje się nawiązanie współpracy z wojewodami celem pozyskania środków finansowych niezbędnych do przygotowania materiałów informacyjnych.

 

Mając na uwadze potrzebę informowania o zapobieganiu wystąpienia tej szybko szerzącej się choroby wirusowej, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykorzystania dołączonych materiałów informacyjnych.

 

Ulotka informacyjna:

http://www.wetgiw.gov.pl/pliki/tablica-asf.pdf