Ogłoszenie: Szkolenie – ubój zwierząt poza rzeźnią

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuję, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  ul. Święciechowska 150, przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie dla osób prowadzących ubój zwierząt poza rzeźnią z przeznaczeniem na użytek własny oraz ubój drobiu, królików i zajęcy w ramach prowadzonej bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym.

W związku z tym osoby zainteresowane proszone są o składanie deklaracji uczestnictwa w w/w szkoleniu.

Termin szkolenia zostanie podany do informacji po zamknięciu listy uczestnictwa.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie osobom przeszkolonym wystawi zaświadczenia o odbyciu szkolenia .

Za wystawienie zaświadczenia pobrana zostanie oplata skarbowa w wysokości 17 zł.