Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Link:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287

SPIWET-ASF-2020-bioasekuracja-odstępstwo

dokument bazowy zasady bioasekuracji ferm odstępstwo od badań