Oferta na sprzątanie pomieszczeń inspektoratu 2021r.

Treść zapytania ofertowego znajduję sie do poprania w załączniku

Rodo Oświadczenie do ofert wykonawcy