Informacja o wyborze firmy sprzątającej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie  w  odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie informuje o wyborze  oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 8 oferty.

Komisja wybrała ofertę złożoną przez:

LM Cleaning Natalia Marcinkowska, Dawid Marcinkowski s.c. , ul. Wąska 16 , 64-111 Lipno

Przy wyborze kierowano się  zgodnością złożonej oferty .

 

Leszno, dnia 21 grudnia 2020r

Skip to content