Struktura Inspektoratu

Struktura Inspektoratu

Tel. Sekretariat:

65 520 39 63

Kom. 693 972 348

Fax 65 529 94 09

Mail: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

Mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

lek wet. Jacek Gmerek

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

 

lek wet. Janina Świerczyńska

 

Jednostki inspektoratu:

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Janina Świerczyńska – Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek wet. Aleksander Trzmiel – Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Helim Martyna – Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Magdalena Melerowicz–Bos – Inspektor weterynaryjny ds. dobrostanu i higieny materiału biologicznego

mgr inż. Wojciech Kościelniak – Starszy Inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt

Adam Mielcarek – Kontroler weterynaryjny

lek. wet. Olga Grzelczak-Majer – Inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz Kontroler weterynaryjny

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

lek wet. Jacek Gmerek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie

mgr Barbara Marciniak   – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

Aneta Siama – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

mgr inż. Ewa Raburska – Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. finansowo – księgowych

mgr Monika Zamelska – Główna księgowa

Barbara Poprawska – Księgowa

mgr Ewelina Różycka  – Księgowa

mgr Weronika Szrama – Księgowa

Zespół ds. administracyjnych

Lidia Zielnica – Inspektor

Grażyna Gross – Referent