Struktura Inspektoratu

Struktura Inspektoratu

Tel. Sekretariat:

65 520 39 63

Kom. 693 972 348

Fax 65 529 94 09

Mail: piwleszno@wiw.poznan.pl

Mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

lek wet. Jacek Gmerek

 

 

Jednostki inspektoratu:

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Helim Martyna – Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt – Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Aleksander Trzmiel – Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek. wet. Olga Grzelczak-Majer – Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Błażej Wróblewski – Kontroler weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt

mgr Weronika Szrama – Inspektor

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

lek wet. Jacek Gmerek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie

lek wet. Krystian Ciesielski   – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

 

mgr Barbara Marciniak   – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

 

mgr Sonia Dereszewicz   – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

Aneta Siama – Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

mgr inż. Ewa Raburska – Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. finansowo – księgowych

mgr Monika Zamelska – Główna księgowa

Barbara Poprawska – Księgowa

mgr Ewelina Różycka  – Księgowa

Zespół ds. administracyjnych

Lidia Zielnica – Inspektor

Grażyna Gross – Referent

Skip to content