Przemieszczenia zwierząt towarzyszących

Nowe zasady przemieszczania psów, kotów, fretek jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym obowiązujące od 29 grudnia 2014 r.

 

W związku z obowiązującymi od dnia 29 grudnia 2014 r. nowymi przepisami, uległy zmianie zasady przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych.

Informacje dotyczące nowych zasad znajdziecie Państwo na stronie internetowej GIW: http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4837

 

Przypominam również, że zmianie uległy  także wzory świadectw stosowane przy przemieszczeniu oraz przywozie psów, kotów i fretek.

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z terytorium lub państwa trzeciego do państwa członkowskiego, znajduje się w załączniku IV część 1 rozporządzenia (UE)  nr 577/2013.

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek z terytoriów i państw trzecich, znajduje się w załączniku część 1 rozporządzenia (UE) 519/2013.