Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 47 ust. 3 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162) PLW w Lesznie podaje do informacji : „Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną” (szczegóły w załączniku).

Wyznaczenia do badania mięsa na obecność włośni

Wyznaczeni lekarze przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie do przeprowadzania urzędowego  badania mięsa na obecność włośni w 2021 roku:

  1. wet. Barbara Ossowska-Sokolewicz, ul. Kanałowa 12, 64-100 Leszno
  2. wet. Julian Michał Dembiński, ul. Leśna 1, 64-140 Włoszakowice
  3. wet. Grzegorz Przeracki, ul. Leszczyńska 5, 64-113 Osieczna
  4. wet. Jacek Piekarski, Drobnin 17a, 64-120 Krzemieniewo
  5. Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej wet. Ewa Szneider Klonówiec 3H, 64-111 Lipno

 

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

wymagania weterynaryjne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia wymagania weterynaryjne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej:

 

Podejmowanie i prowadzenie działalności nadzorowanej – wymagania weterynaryjne | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

 

Przypomnienie na temat włośnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że włośnica jest zoonozą, czyli chorobą, która jest przenoszona ze zwierząt na ludzi.

 

WŁOŚNICA – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

 

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/komunikaty-biezace-irz.html

Obowiązek spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada.

ARiMR przypomina o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o wyborze firmy sprzątającej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie  w  odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie informuje o wyborze  oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 8 oferty.

Komisja wybrała ofertę złożoną przez:

LM Cleaning Natalia Marcinkowska, Dawid Marcinkowski s.c. , ul. Wąska 16 , 64-111 Lipno

Przy wyborze kierowano się  zgodnością złożonej oferty .

 

Leszno, dnia 21 grudnia 2020r

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia opracowanie: Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx – dane na dzień 14 grudnia 2020r. godz.8.00

Informacja o wyborze dostawcy paliw płynnych do powiatu

Zwyciężyła firma:

Stacja Paliw Płynnych EMKA Sp. z o.o. ul. Święciechowska 61, 64-100 Leszno

Treść informacji <tutaj>