Wyniki naboru na stanowisko: kontroler weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Olga Grzelczak-Majer Lubin

Szczegóły wyników naboru do przeczytania <tutaj>

uchylenie rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o wydaniu rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego:

ROZPORZĄDZENIE NR 24/20

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 lipca 2020 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego.

 

 

Oferta pracy na stanowisku: kontroler weterynaryjny

Szczegóły naboru to przeczytania <tutaj>

Oferta pracy na stanowisku: księgowy

Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowy

Obowiązki posiadaczy świń

Obowiązki posiadaczy świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że posiadacze świń są zobowiązani do codziennego kontrolowania stanu zdrowia świń.

Ponadto na podstawie obowiązującego w 2020 roku ,,Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie’’ – na obszarze zagrożenia ( kolor niebieski na mapie dostępnej na stronie: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ ) oraz obszarze objętym ograniczeniami ( kolor czerwony na mapie), posiadacze świń są obowiązani do informowania urzędowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wszyscy posiadacze świń są obowiązani do niezwłocznego zawiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia ASF.

 

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem że:

1) świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu przez lekarza weterynarii ;

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.

W przypadku uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane przez urzędowego lekarza weterynarii przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń.

Próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF są pobierane:

1) na obszarze objętym ograniczeniami – jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń;

2) na obszarze zagrożenia –  w każdym przypadku.

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia poradnik: ,, WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU RZEŹNI ROLNICZEJ” – stan prawny na dzień 25.06.2020

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia poradnik: ,, WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY” – stan prawny na dzień 25.06.2020

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o wydaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego rozporządzenia: Rozporządzenie nr 21/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu leszczyńskiego i kościańskiego

http://wiw.poznan.pl/afrykanski-pomor-swin/rozporzadzenie-nr-2120-wojewody-wielkopolskiego-z-dnia-24-czerwca-2020-r-w

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/5229/akt.pdf

Ognisko ASF

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 4 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 15 czerwca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

 

Ognisko ASF nr 4 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 24 świnie (12 prosiąt, 7 warchlaków, 4 tuczniki, 1 locha), położonym w miejscowości Ratowice, w gminie Lipno, powiat leszczyński, woj. wielkopolskie. Gospodarstwo położone jest na obszarze ochronnym (cześć I załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE).

Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Ognisko zostało zlikwidowane, a zwierzęta zabite i przekazane do utylizacji.

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-4-ogniska-afrykanskiego-pomoru-swin-ASF-u-swin-w-2020-r/idn:1343

ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach obowiązujących przy uboju świń na użytek własny oraz obowiązku poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.

 

ubój świń na użytek własny