Category: ASF

Ognisko ASF

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący 4 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2020 r.   Główny Lekarz Weterynarii informuje o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 4 w 2020 r. ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń, na podstawie wyników badań z 15 czerwca 2020 r., otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. …

Kontynuuj czytanie

ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach obowiązujących przy uboju świń na użytek własny oraz obowiązku poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem takiego uboju.   ubój świń na użytek własny

Wytyczne w sprawie przemieszczania świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie  przedstawia ,,Wytyczne w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez terytoria kraju znajdujące się na obszarach wolnym, ochronnym lub objętym ograniczeniami”. Wytyczne powstały w związku z koniecznością łagodzenia negatywnych skutków obowiązywania coraz większej liczby „wyspowych” …

Kontynuuj czytanie

w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z tą decyzją następujące obszary na terenie …

Kontynuuj czytanie

Przemieszczenia świń z obszarów ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 kwietnia 2020r. w związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na niezrozumienie przepisów dotyczących przemieszczeń świń z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF: https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-zwiazku-z-doniesieniami-medialnymi-wskazujacymi-na-niezrozumienie-przepisow-dotyczacych-przemieszczen-swin-z-obszarow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-ASF/idn:1295

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku …

Kontynuuj czytanie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach postępowania oraz obowiązkach ciążących na służbach w przypadku zdarzeń z udziałem dzików

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o zasadach postępowania oraz obowiązkach ciążących na służbach w przypadku zdarzeń z udziałem dzików Załącznik do pobrania <tutaj>

ZASADY BIOASEKURACJI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, , w tym o konieczności: PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA WYBORU ODPOWIEDNIEGO ŚRODKA DO DEZYNFEKCJI   Ulotka dotycząca zasad BIOASEKURACJI do …

Kontynuuj czytanie

Obszary ASF na dzień 28.01.2020r.

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie), obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), obszar ochronny (kolor żółty na mapie). Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/46 z dnia 20 stycznia 2020r. …

Kontynuuj czytanie

zmiana regionalizacji – zmiana załącznika do decyzji2014/709/UE

W dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku. Link do decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=PL