Obszary ASF na dzień 28.01.2020r.

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),

obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),

obszar ochronny (kolor żółty na mapie).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/46 z dnia 20 stycznia 2020r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, teren powiatu leszczyńskiego i miasta Leszna znajduje się na 2 obszarach, tj.:

  • Gminy:  Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice i część gminy Wijewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie leszczyńskim oraz powiat miejski Leszno – obszar ochronny (kolor żółty na mapie)
  • część gminy Wijewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 305 w powiecie leszczyńskim – obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie)

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami (zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/46 z dnia 20 stycznia 2020 r. znajduje się na stronie Głównego Lekarza Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Grypa ptaków H5N8

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, niestety również, w zależności od umów bilateralnych (świadectwo zdrowia), z obszaru całego państwa, co generuje bardzo wymierne straty finansowe.

 

Zródło:

http://www.piwet.pulawy.pl/

Załącznik do pobrania <tutaj>

Nabór na stanowisko: referent do spraw administracyjno-kancelaryjnych

Treść naboru do pobrania i przeczytania <tutaj>

Nabór na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Treść naboru do pobrania <tutaj>

Grypa ptaków – HPAI

W związku z ryzykiem wystąpienia grypy ptaków na terenie powiatu leszczyńskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązkach posiadaczy drobiu oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich:

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

  • zwiększona śmiertelność;
  • znaczący spadek pobierania paszy i wody;
  • objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
  • duszność;
  • sinica i wybroczyny;
  • biegunka;
  • nagły spadek nieśności

 

Ptaki dzikie

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają powiatowemu lekarzowi weterynarii albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

http://wiw.poznan.pl/grypa-ptakow-hpai/grypa-ptakow-hpai

zmiana regionalizacji – zmiana załącznika do decyzji2014/709/UE

W dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zmieniająca zasięg obszarów wymienionych w tym załączniku.

Link do decyzji: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2169&from=PL

Informacja o wyborze oferty na opiekę medyczną w 2020r.

Treść wyboru można przeczytać TUTAJ

Informacja o wyborze oferty na zakup paliwa w 2020r.

Treść wyboru oferty można przeczytać TUTAJ

 

Informacja o wyborze oferty na sprzątanie pomieszczeń w 2020r.

Treść wyboru oferty można przeczytać TUTAJ

 

Zasady bioasekuracji w zakresie ASF w trakcie polowań na dziki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia informacje Głównego Lekarza Weterynarii  dotyczące zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zasady-bioasekuracji-w-zakresie-ASF-w-trakcie-polowan-na-dziki/idn:1154