Wyniki naboru na stanowisko: kontroler weterynaryjny

Zabór zakończony wyborem kandydatki

Agnieszka Ratajczak – Leszno

15.11.2022 na rok 2023 – brak ofert przedłużono ogłoszenie o opiekę profilaktyka usług z zakresu medycyny pracy

nabór na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (110080)

Wybór oferty na obsługę informatyczną 2023r.

Wyniki naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (109377)

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Sandra Samolewska Wilkowice

Wybór oferty na 2023rok IDO

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności (109803)

Zakończenie naboru na stanowisko: kontroler weterynaryjny (108260)

Nabór zakończony wyborem kandydata/kandydatki

Kowal Marzena – Leszno

Ogłoszenie o wyznaczenia poc. 2023rok

Ogłoszenie o wyznaczenia

Załącznik nr 1 zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik nr 2 oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik nr 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Ogłoszenie o wyznaczenia lek. 2023 rok

Ogłoszenie o wyznaczenia

Załącznik nr 1 zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik nr 2 oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik nr 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Skip to content