Wytyczne w sprawie przemieszczania świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie  przedstawia ,,Wytyczne w sprawie przemieszczania świń do dalszego chowu i hodowli z obszaru zagrożenia do innego obszaru zagrożenia, znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez terytoria kraju znajdujące się na obszarach wolnym, ochronnym lub objętym ograniczeniami”. Wytyczne powstały w związku z koniecznością łagodzenia negatywnych skutków obowiązywania coraz większej liczby „wyspowych” obszarów zagrożenia w różnych częściach Polski, powodujących trudności z zagospodarowaniem świń pochodzących z terenów wymienionych w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/ UE i przeznaczonych do dalszego tuczu lub hodowli.

Powyższe wytyczne dostępne są także na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych:

http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/produkcja-zwierzeca/6823-asf-zasady-przemieszczania-swin-wytyczne-giw

lub do pobrania w załączniku <tutaj>

Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia kampanię informacyjną ,,Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI’’, prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Materiały informacyjno-promocyjne dostępne są na stronach: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/ oraz https://www.gov.pl/web/produktpolski

w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowana została DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z tą decyzją następujące obszary na terenie powiatu leszczyńskiego znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie):  gminy Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim.

Link do decyzji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0543&from=PL

 

Warunki przemieszczeń na obszarze objętym ograniczeniami

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia wymagania i zalecenia związane z zagrożeniem korona wirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zalecenia dostępne pod linkiem https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/.

Przemieszczenia świń z obszarów ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 kwietnia 2020r. w związku z doniesieniami medialnymi wskazującymi na niezrozumienie przepisów dotyczących przemieszczeń świń z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-w-zwiazku-z-doniesieniami-medialnymi-wskazujacymi-na-niezrozumienie-przepisow-dotyczacych-przemieszczen-swin-z-obszarow-objetych-restrykcjami-w-zwiazku-z-ASF/idn:1295

Odstępstwa od badań świń w kierunku ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o możliwości uzyskania odstępstwa od badań laboratoryjnych świń w kierunku ASF przed ich przemieszczeniem ze stref objętych restrykcjami. Główny Lekarz Weterynarii informuje, że we współpracy z przedstawicielami związków branżowych Polpig oraz Polsus, zostały opracowane zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, celem uzyskania odstępstwa od obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych próbek krwi w kierunku ASF, pobranych od świń na 7 dni przed przemieszczeniem zwierząt z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia.

Link:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-o-mozliwosci-uzyskania-odstepstwa-od-badan-laboratoryjnych-swin-w-kierunku-ASF-przed-ich-przemieszczeniem-ze-stref-objetych-restrykcjami/idn:1287

SPIWET-ASF-2020-bioasekuracja-odstępstwo

dokument bazowy zasady bioasekuracji ferm odstępstwo od badań

Producenci prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej

Szanowni Państwo, Producenci prowadzący działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zwraca się  z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie Ministerstwu Państwa danych osobowych, w celu promocji prowadzonej przez Państwa działalności.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, może zostać cofnięte w dowolnym momencie i będzie służyło wyłącznie działalności promocyjnej podejmowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku chęci wyrażenia takiej zgody, uprzejmie proszę o przekazanie podpisanego załącznika do niniejszego pisma na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno bądź przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej: leszno.piw@wetgiw.gov.pl

pismo do producentów

Załącznik – zgoda

Zakończenie naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Nabór zakończony wyborem kandydatki: Aneta Siama. Szczegóły do pobrania <tutaj>

Sprawozdania finansowe 2019r.

BIlans 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Informacja dodatkowa 2019

Zestawienie zmian w funduszu 2019

 

Wyniki naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wynik zakończony wyborem kandydatki: Ewa Raburska

Szczegóły do pobrania <tutaj>