Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

Lista urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny na terenie powiatu leszczyńskiego

Księgi rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń, obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

Księgi rejestracji bydła, owiec i kóz oraz świń, obowiązujące od 1 stycznia 2019r.

Wzory ksiąg rejestracji obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/ksiega-rejestracji.html

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – dokumenty

oświadczenie weterynaryjne

oświadczenie przedsiębiorcy

Praktyczne wskazówki dla rolników – konieczność uboju poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników – konieczność uboju poza rzeźnią

Rozporządzenie Nr 1/2019 Wojewody Wielkopolskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rozporządzenia: Rozporządzenie Nr 1/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego

 

<źródło wiadomości>

ogłoszenie wyników dostawcy paliw płynnych

Najkorzystniejszą ofertę uzyskano od formy:

Stacja Paliw Płynnych EMKA Sp. z o.o.

Szczegóły dostępne <tutaj>

Wybór firmy: opieka medyczna

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistyczny Przychodni Lekarskich „ARTES” Sp. z o.o.

Szczegóły można przeczytaj <tutaj>

Wybór firmy sprzątającej

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEFMAR” Dawid Marcinkowski

 

Szczegóły znajdują się <tutaj>

Zapytanie na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania pisemnych ofert na dostawę paliw płynnych  do samochodów służbowych  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie ul. Święciechowska 150.

zapytanie ofertowe o zakup paliwa

oświadczenie o jakości paliwa

oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu

formularz oferta paliw

Ogłoszenie opieka lekarska

Leszno, dnia  27 listopad 2018r

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy. Umowa  obejmie minimalny zakres opieki zdrowotnej, a więc świadczenia zdrowotne , do których zapewnienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie kodeksu pracy, powołanej ustawy i przepisów wykonawczych do tych ustaw (art. 12 ust. 2 pkt 2).

Aktualna ilość pracowników: 14.

Termin składania ofert: 11 grudnia 2018 r. godz. 15.00 (liczy się czas wpływu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, ul. Święciechowska 150). Oferty złożone po terminie zostaną pominięte.

Wymaga się podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentacji  podmiotu składającego ofertę oraz dołączenia do niej wydruku z KRS (w odniesieniu do spółek prawa handlowego) albo z CEIDG (w odniesieniu do oferentów będących osobami fizycznymi).

Zamknięta koperta z ofertą powinna być opatrzona napisem: OFERTA  OPIEKA MEDYCZNA – nie otwierać przed 11.12.2018, godz. 15.00

Termin wyboru oferty: 14 grudnia 2018 r.  Po upływie terminu składania ofert będą one jawne.

Podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony o wyborze pismem wysłanym najpóźniej  19 grudnia 2018 r.

W wypadku ofert identycznych, oferenci którzy je złożyli zostaną poproszeni o złożenie ofert uzupełniających.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

plik załącznika.