Wyniki naboru: na stanowisko inspektor weterynaryjny (108257)

Wyniki naboru:

Nabór anulowano

Zaproszenie do składania ofert na obsługę informatyczną

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych

Zaproszenie do złożenia oferty o świadczenie stałej usługi sprzątania

Zaproszenie do złożenia pisemnej oferty cenowej w celu zawarcia umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy.

Zapytanie ofertowe o świadczenie usług wspierających komunikację bezpośrednią tłumaczeniem za pomocą języka migowego PJM

Zapytanie ofertowe o świadczenia usługi IOD

Nabór na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (108260)

Kontroler weterynaryjny – 108260

Oświadczenie – 108185

Nabór na stanowisko: Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (108257)

inspektor weterynaryjny – 108184

Oświadczenie -108184

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (106837)

Skip to content