12 lipca 2022 archive

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2022-07-11 uchylające rozporządzenie w sprawie ASF

Zapytanie ofertowe – Wydzielenie nowej łazienki

Zapytanie ofertowe – Wydzielenie nowej łazienki w systemie zaprojektuj i wybuduj w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Termin składania ofert: 15.08.2022r.

Skip to content