Category: Aktualności

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania instalacji elektrycznej.

Obgryzanie ogonków u świń – analiza ryzyka

MATERIAŁY WZBOGACAJĄCE ŚRODOWISKO DLA ŚWIŃ – WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII OBGRYZANIE OGONÓW U ŚWIŃ ANALIZA RYZYKA – WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Polska obszarem wolnym od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub …

Kontynuuj czytanie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie ogłasza nabór kandydatów

Ogłoszenie o wyznaczeniu na 20223r. 2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości 2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy 2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Informacja w sprawie importu zbóż z Ukrainy

ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Ogłoszenie w zakresie sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych

Ogłoszenie o wyznaczenia na 2023 r 2023 Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości 2023 Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy 2023 Załącznik nr 3 do ogłoszenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.  

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESZNIE z dnia 27 lutego 2023 r. uchylające rozporządzenia nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie z dnia 3 stycznia 2023r. w sprawie w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu leszczyńskiego.

Uchylenie rozporządzenia Wojewody dotyczącego ogniska ASF w Witosławiu i Karminie.

Uchylenie Rozporządzenia Wojewody z dnia 28.07.2022

Rozporządzenie na temat wynagrodzeń LW

ROZPORZĄDZENIE OPŁATY ROZPORZĄDZENIE WYNAGRODZENIA LW 2022

Skip to content