Category: Pozostałe komunikaty

Nabór radcy prawnego

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci radcy prawnemu albo adwokatowi wykonującemu zawód w formie kancelarii radcy prawnego albo adwokata, bądź   spółce radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów, w której radca prawny albo adwokat jest wspólnikiem, obsługę prawną  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia …

Kontynuuj czytanie

Nabór Informatyka

OGŁOSZENIE Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zleci obsługę informatyczną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie  w okresie od 1 lutego 2015  r. do 31 grudnia 2015 r. Wymagania:   1)        bardzo dobra znajomość i obsługa pakietu programów Wolters Kluwer –  finanse, kadry, płace, wyposażenie, magazyn, fakturowanie 2)      bardzo dobra znajomość i obsługa programu „Płatnik” (ZUS), 3)      …

Kontynuuj czytanie

08-12-2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie zaprasza do składania ofert na stałą usługę sprzątania pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu w Lesznie ogłoszenie – oferta na sprzątanie

Ogłoszenie

Leszno, dnia 24 listopad 2014 r.   Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe / Dz. U. Nr 114 poz. 761/ i …

Kontynuuj czytanie

Likwidacja majątku – sprostowanie

S P R O S T O W A N I E Do ogłoszenia o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie z dnia 4 grudnia 2013 r. W ogłoszeniu o zbędnych składnikach majątku ruchomego – PIW Leszno w wykazie wykazano: Wykaz zbędnych składników majątku ruchomego – PIW Leszno   Lp. …

Kontynuuj czytanie

Likwidacja majątku

OGŁOSZENIE                                               INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ                              POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W LESZNIE                             O ZBĘDNYM  SKŁADNIKU MAJĄTKU RUCHOMEGO.     Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. Nr 114 poz. 761 ) . …

Kontynuuj czytanie

Składniki majątku

Leszno , 22 wrzesień  2010 r.     PIWET.AG:2320-01/10   Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego                                                                     Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie     Na postawie § 5 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym  , zakładom budżetowym i …

Kontynuuj czytanie

Skip to content