9 września 2020 archive

Przypomnienie w temacie – wścieklizny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie uprzejmie przypomina o konieczności zgłaszania przypadków pogryzienia człowieka przez zwierzęta domowe lub dzikie oraz zgłaszania wszelkich  podejrzeń wścieklizny. W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. W przypadku uznania podejrzenia za zasadne powiatowy lekarz weterynarii …

Kontynuuj czytanie

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA?

JAK POSTĘPOWAĆ PO ZNALEZIENIU PADŁEGO DZIKA? Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży …

Kontynuuj czytanie