Category: Informacje dla lekarzy

Pismo dotyczące leczenia pszczół

Leczenie pszczół

Zagrożenie ASF

W związku z zagrożeniem ASF Główny Lekarz Weterynarii przypomina, aby każde wystawienie świadectwa zdrowia było poprzedzone wizytą lekarza wystawiającego świadectwo zdrowia na fermie oraz aby w trakcie każdej wizyty na fermie był bezwzględnie używany jednorazowy ubiór ochronny.

Wpisywanie prób do SerPiw

W związku z potrzebą przesyłania wszystkich danych dotyczących wykonywanych badań w Pracowni w Lesznie do systemu CELAB, od 01-01-2013 próbki do badań komercyjnych (usługowych) będą przyjmowane na takich samych zasadach, jak próbki do badań budżetowcych. Oznacza to, iż do próbek dołączony musi być protokół pobrania próbek w formie papierowej (aktualnie obowiązujący) oraz w formie elektronicznej …

Kontynuuj czytanie

Skip to content