Działalność statutowa

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie miasta Leszna

i powiatu leszczyńskiego

 

 

 1. zapobieganie chorobom zakaźnym zwierząt i ich zwalczanie,
 2. badanie zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych i ich mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 4. sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
 5. sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 6. sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną żywienia zwierząt,
 7. sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi, weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 8. kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 9. sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotną materiału biologicznego,
 10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 11. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich pochodzenia.

Skip to content