Category: Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Bilans 2023 PIW Informacja dodatkowa 2023 PIW Rachunek zysków i strat 2023 PIW Zestawienie zmian w funduszu 2023 PIW

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Bilans jednostkowy 2022r. Informacja dodatkowa 2022r. Rachunek zysków i strat 2022r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.  

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

bilans 2021r. Rachunek zysków i strat 2021r. Informacja dodatkowa 2021r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021r.

Sprawozdanie finansowe za 2020r.

bilans 2020 Rachunek zysków i strat 2020 Informacja dodatkowa 2020 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020

Sprawozdania finansowe 2019r.

BIlans 2019 Rachunek zysków i strat 2019 Informacja dodatkowa 2019 Zestawienie zmian w funduszu 2019  

Sprawozdania finansowe 2018r.

BILANS 2018 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2018 INFORMACJA DODATKOWA 2018 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2018

Skip to content