Wnioski do pobrania

Wniosek – wydanie zaświadczenia o posiadanej pasiece do ARiMR

Wniosek – przemieszczenie świń ASF

Wniosek-DECYZJA -PODMIOT TRANSPORT ZWIERZĄT

Wniosek-DECYZJA -TRANSPORT ŻYWNOŚCI

Zgłoszenie pasieki do PLW-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia – gosp. wolne od chorób zakaźnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia – samochód do przewozu żywności

Wniosek o zarejestrowanie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Wniosek o zaświadczenie na środek transportu UPPZ

Wniosek – zatwierdzenie środka transportu do przewozu zwierząt

Wniosek ATEST mleko surowe

Wniosek o przepisanie statusu chA stada UW – świnie

Wniosek o wydanie decyzji o nadaniu statusu stada UW Bydło

Wniosek – działalność w zakresie pośrednictwa żywności

Wniosek – wydanie duplikatu decyzji

Wniosek – wydanie zaświadczenia o posiadanej pasiece

Wniosek – zarejestrowanie działalności ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego

Wniosek – Rolniczy Handel Detaliczny

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz

Wniosek o wykreślenie z rejestru paszowego

Wniosek o wystawienie świadectwa TRACES

Powiadomienie o uboju cieląt

Powiadomienie o uboju trzody chlewnej

wniosek-dobrostan wzór

Wniosek o zarejestrowanie podmiotu na rynku pasz

Wniosek o wydanie zaśw. dla podmiotu działającego na rynku pasz

 

PROTOKOŁY POBRANIA PRÓBEK W STADACH DROBIU W RAMACH REALIZACJI KRAJOWYCH PROGRAMÓW ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLA dostępne są pod adresem: http://wiw.poznan.pl/zhw/do-pobrania

Skip to content