Category: Myśliwi

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie nr 1/2022

Zasady bioasekuracji w zakresie ASF w trakcie polowań na dziki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia informacje Głównego Lekarza Weterynarii  dotyczące zagadnień właściwości w zakresie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania polowań na dziki: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zasady-bioasekuracji-w-zakresie-ASF-w-trakcie-polowan-na-dziki/idn:1154

Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia Wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, opublikowane na stronie Głównego Lekarza Weterynarii dnia 17.08.2018r. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

Skip to content