Struktura Inspektoratu

Struktura Inspektoratu

Tel. Sekretariat:

65 520 39 63

Kom. 693 972 348

Fax 65 529 94 09

Mail: piwleszno@wiw.poznan.pl

Mail: ksiegowosc.leszno@wiw.poznan.pl

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

Jacek Gmerek

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 

 

Martyna Helim

 

Jednostki inspektoratu:

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

lek wet. Helim Martyna – Zastępca Powiatowego Lekarza weterynarii w Lesznie

lek wet. Sandra Samolewska  – Starszy Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Sonia Dereszewicz – Inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt

mgr inż. Tomasz Gross – Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Leszek Kułaczkowski – Starszy Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Adam Durczewski – Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

mgr inż. Dorota Łatka – Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

inż. Karolina Samol – Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Cicha Wiktoria – Kontroler weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Roksana Kaźmierczak – Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

lek wet. Jacek Gmerek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie

mgr inż. Ewa Raburska – Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

mgr Aneta Siama – Starszy kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

mgr inż. Agnieszka Ratajczak – Starszy kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

mgr inż. Barbara Marciniak – Kontroler weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego

Zespół ds. finansowo – księgowych

mgr Monika Zamelska – Główna księgowa

Barbara Poprawska – Księgowa

mgr Ewelina Różycka  – Księgowa

Zespół ds. administracyjnych

Lidia Zielnica – Inspektor

Grażyna Gross – Inspektor

Patrycja Gałka – Inspektor

Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej

Radca Prawny – Fijałkowski Juliusz

Skip to content