kwiecień 2023 archive

Informacja w sprawie importu zbóż z Ukrainy

ASF – środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

Sprawozdanie finansowe za 2022r.

Bilans jednostkowy 2022r. Informacja dodatkowa 2022r. Rachunek zysków i strat 2022r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022r.  

Skip to content