Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (139073)

Zakończenie naboru na stanowisko: inspektor weterynaryjny

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Wyniki naboru na stanowisko: kontroler weterynaryjny (136484)

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Piotr Taciak Leszno

 

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (134461)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Bilans 2023 PIW

Informacja dodatkowa 2023 PIW

Rachunek zysków i strat 2023 PIW

Zestawienie zmian w funduszu 2023 PIW

Plan działania 2024r. – 2025r.

Nabór na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (136484)

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (134461)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Koniec naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (132311)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Skip to content