Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (134461)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Sprawozdanie finansowe za 2023r.

Bilans 2023 PIW

Informacja dodatkowa 2023 PIW

Rachunek zysków i strat 2023 PIW

Zestawienie zmian w funduszu 2023 PIW

Plan działania 2024r. – 2025r.

Nabór na stanowisko: Kontroler Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt (136484)

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (134461)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Koniec naboru na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (132311)

Wyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Nabór na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny (134461)

ZOOHIGIENA W ZAKŁADACH DROBIU (SALMONELLA) – WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zapytanie ofertowe w sprawie malowania pomieszczeń biurowych

Nabór na wyznaczenia 2024r.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 do ogłoszenia zgłoszenie wstępnej gotowości

Załącznik nr 2 do ogłoszenia oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody

wzór obowiązkowego oświadczenia lekarza wyznaczonego

Skip to content