Zagrożenie ASF

W związku z zagrożeniem ASF Główny Lekarz Weterynarii przypomina, aby każde wystawienie świadectwa zdrowia było poprzedzone wizytą lekarza wystawiającego świadectwo zdrowia na fermie oraz aby w trakcie każdej wizyty na fermie był bezwzględnie używany jednorazowy ubiór ochronny.

Skip to content