Zakładasz nową siedzibę stada, w której będziesz utrzymywał zwierzęta

Rolniku,

zakładasz nową siedzibę stada, w której będziesz utrzymywał zwierzęta?

 Pamiętaj żeby zgłosić się do Inspekcji Weterynaryjnej!

Jeśli zamierzasz:

hodować bydło mleczne lub opasowe– pamiętaj, aby zakupić bydło z gospodarstw urzędowo wolnych od: Enzootycznej białaczki bydła, Brucelozy i Gruźlicy. Umożliwi to uzyskanie przez Twoje stado statusu urzędowo wolnego od chorób zakaźnych. Dzięki temu w przyszłości będziesz mógł sprzedawać bydło innym hodowcom zgodnie z prawem! Aby otrzymać decyzję, że Twoje stado jest wolne od chorób zakaźnych wystarczy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii wniosek, oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (wpłacanej na konto Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513).

hodować bydło mleczne– zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu uzyskania Atestu dla producenta mleka surowego do skupu

hodować trzodę chlewną– pamiętaj, że trzodę należy zakupić ze stad wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego lub urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego. Trzoda taka powinna być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. Zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lesznie, a na podstawie wniosku i świadectwa zdrowia  Twojemu stadu zostanie nadany odpowiedni status wobec choroby Aujeszkyego. Dopiero wtedy możesz zgodnie z prawem sprzedawać trzodę do uboju lub hodowli.

-jeśli przejmujesz całe gospodarstwo wraz  ze zwierzętami zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wraz z aktem notarialnym.

jeśli wytwarzasz materiały paszowe ( uprawa areału) lub posiadasz zwierzęta przeznaczone do uboju zgłoś się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu wpisania gospodarstwa do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Pamiętaj!  Zgłaszając do ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące zwierząt w terminie unikasz dodatkowych kontroli Inspekcji Weterynaryjnej.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie  ul. Święciechowska 150, 64-100 Leszno

Tel. 65 5203963, fax. 655299409, www.wetleszno.pl

Skip to content