Przypomnienie na temat włośnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina, że włośnica jest zoonozą, czyli chorobą, która jest przenoszona ze zwierząt na ludzi.

 

WŁOŚNICA – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie informuje, że ARiMR wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.

 

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/komunikaty-biezace-irz.html

Obowiązek spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przypomina o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada.

ARiMR przypomina o obowiązku dokonania spisu owiec, kóz lub świń przebywających w siedzibie stada | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja o wyborze firmy sprzątającej.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Lesznie  w  odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lesznie informuje o wyborze  oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 8 oferty.

Komisja wybrała ofertę złożoną przez:

LM Cleaning Natalia Marcinkowska, Dawid Marcinkowski s.c. , ul. Wąska 16 , 64-111 Lipno

Przy wyborze kierowano się  zgodnością złożonej oferty .

 

Leszno, dnia 21 grudnia 2020r

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia opracowanie: Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx – dane na dzień 14 grudnia 2020r. godz.8.00

Informacja o wyborze dostawcy paliw płynnych do powiatu

Zwyciężyła firma:

Stacja Paliw Płynnych EMKA Sp. z o.o. ul. Święciechowska 61, 64-100 Leszno

Treść informacji <tutaj>

Informacja o wyborze firmy świadczącej opiekę medyczną

Zwyciężyła firma:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Specjalistyczny Przychodni Lekarskich

„ARTES” Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 4, 64-100 Leszno

Pismo z informacją <tutaj>

 

Informacja o wyborze Radcy Prawnego na rok 2021

Informacja o wyborze Radcy Prawnego na rok 2021

Informacja o wyborze firmy informatycznej na rok 2021

Informacja o wyborze firmy informatycznej na rok 2021

Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie przedstawia ,,Zalecenia w postępowaniu z żywymi rybami przeznaczonymi do sprzedaży detalicznej’’ opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii:

W związku z  przedświątecznym wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zakup żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii zaleca stosowanie ogólnych zasad wynikających z :

  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122);
  • rozporządzenia Rady (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania;
  • opinii naukowych;
  • statystyki GUS.

Główny Lekarz Weterynarii zaleca, aby sprzedaż ryb odbywała się wyłącznie po uprzednim ich uśmierceniu.

 

  1. Zalecenia dotyczące uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej

Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny, uwzględniający specyfikę tej gromady kręgowców. Zgodnie z raportem EFSA do humanitarnych metod ogłuszenia ryb należą metody mechaniczna i elektryczna.

METODA – Uderzenie w część czołową czaszki lub poddanie działaniu prądu  elektrycznego powodujące utratę przytomności w połączeniu z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją.

Zabronione jest uśmiercanie zwierząt kręgowych, a więc również ryb, w obecności dzieci (art. 34 ust. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt). Jest to zakaz bezwzględny, zagrożony sankcją karną z art. 35 ustawy. W związku z tym, miejsce ogłuszania i uśmiercania karpia w punktach sprzedaży detalicznej powinno być osłonięte lub wydzielone tak, aby uniknąć udziału i obecności osób postronnych.

MIEJSCE – wydzielone pomieszczenie lub miejsce np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem punktu sprzedaży albo namiotu zewnętrznego, który całkowicie zapobiega udziałowi osób postronnych.

 

  1. Zalecenia dotyczące personelu

– ukończone 18 lat,

– doświadczenie przy hodowli i/lub chowie ryb albo odbyte szkolenie z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb (np. szkolenie stanowiskowe)

– w przypadku dystrybucji ryb w udziałem pośrednika, zapewnia on aby sprzedawca końcowy był przeszkolony z zakresu dobrostanu, ogłuszania i uśmiercania ryb.

 

  1. Zalecenia dotyczące warunków przetrzymywania żywych ryb

– baseny – szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach,

– woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana 1/3 objętości wody basenu co 12 godzin,

– zagęszczenie – maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natlenowania wody 1kg masy ryby/l wody,

– optymalna temp. wody 4 – 6 ºC max 10 ºC,

– ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

 

  1. Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych

W przypadku braku możliwości uboju karpia przed sprzedażą opakowanie stosowane do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez konsumenta końcowego powinno zawierać wodę – podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji – dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ścianach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody.

 

  1. Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie

Zaleca się, aby:

– czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,

– opakowania indywidualnie używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniały wymagania podane w pkt. 4.

 

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/idn:1516

Skip to content