Wpisywanie prób do SerPiw

W związku z potrzebą przesyłania wszystkich danych dotyczących wykonywanych badań w Pracowni w Lesznie do systemu CELAB, od 01-01-2013 próbki do badań komercyjnych (usługowych) będą przyjmowane na takich samych zasadach, jak próbki do badań budżetowcych. Oznacza to, iż do próbek dołączony musi być protokół pobrania próbek w formie papierowej (aktualnie obowiązujący) oraz w formie elektronicznej przesłanej mailem lub na innym nośniku (płyta CD, pendrive). Na protokole pobrania próbek w formie papierowej muszą znaleźć sie pieczątki odpowiedniego PIW oraz pieczątka Urzędowego Lekarza Weterynarii wraz z podpisem. Treść formy elektronicznej musi być taka sama jak papierowej. Brak wyżej wymienionych zleceń, zlecenia bez podpisów i pieczątek, oraz brak formy elektronicznej spowoduje, iż próbki nie będą przyjęte do badań.

 

Druk Gruźlica

Druk Bruceloza

Druk EBB

Druk Aujeszky

Skip to content